🌺 Even đua top Open
---------------------------------------------------
6/4

™️[​IMG] Event Đua TOP lv 99 :
[Tạo Nhân vật Lv 80 - Tính từ lúc Open đến khí có nhân vật đạt Lv 99
[*]Top 1: Trùng Lâu Giới + 200k ĐMP
[*]Top 2: Trùng Lâu Ngọc + 100k ĐMP
[*]Top 4: Đoạn Hồn Phiêu + 100k DMP

[*]Top 4: Pet boss + 100k ĐMP [*]Top 5 – 10: 100k DMPTin tức khác

🌺 Huớng Dẫn Chế Tạo:Tinh Trí Bách Bảo Nang
---------------------------------------------------
26-8
🌺 Even đua top Open
---------------------------------------------------
6/4
🌺 Open khuyến mại 100% giá trị thẻ nạp
---------------------------------------------------
26/8
🌺 Even đua top Thẻ Tài Phú
---------------------------------------------------
26-8
🌺 TL Hoài Niệm 2.9 Cầy Cuốc - Open 14h chiều
T7 ngày 6/4 - cầy cuốc miễn phí
---------------------------------------------------
6/4