🌺 Huớng Dẫn Chế Tạo:Tinh Trí Bách Bảo Nang
---------------------------------------------------
26-8


Huớng Dẫn Chế Tạo:Tinh Trí Bách Bảo Nang

- Buớc 1:Lạc dương đến 193.175 tìm NPC Phù Mẫn Chi học kĩ năng may mặc

- Bước 2: Mua Bách Bảo Nang Đồ Dạng x1 ấn chuột phải để học và Bách Báo Năng Đả Tạo Đồ x1 + Vãi Liệu Cực Phẩm, Nhiễm Tễ Cấp 3, Tuyển Đòan cấp 3, mỗi thứ x10

- Buớc 3:Sau khi có đủ nguyên liệu tiến về 180.180 Lạc Dương, Mở Alt+S,Bấm và Nghệ,chọn biểu tuợng may mặc và Chế tạo

- Chúc các bạn thành công ⭐

Tin tức khác

🌺 Huớng Dẫn Chế Tạo:Tinh Trí Bách Bảo Nang
---------------------------------------------------
26-8
🌺 Even đua top Open
---------------------------------------------------
6/4
🌺 Open khuyến mại 100% giá trị thẻ nạp
---------------------------------------------------
26/8
🌺 Even đua top Thẻ Tài Phú
---------------------------------------------------
26-8
🌺 TL Hoài Niệm 2.9 Cầy Cuốc - Open 14h chiều
T7 ngày 6/4 - cầy cuốc miễn phí
---------------------------------------------------
6/4